Graving og sprenging

Graving og sprenging

Har du gravearbeid du trenger å få utført i Akershus, Oslo eller Østfold?

Dersom du har en skrånende tomt kan vi planere denne, slik at tomten passer ditt drømmehus. Dette inkluderer også all grunnarbeid før bygging av hus.

Vi utfører både enkelttjenester og totaloppdrag. Vi har gravemaskiner og sprenger med dynamitt. Anleggsgartner Stene Johansen AS jobber over hele Akershus. Alt du trenger å gjøre etter vi har utført vårt, er å kontakte dem som skal føre opp huset. Grunnarbeid kan innbefatte graving og sprenging.

 

Hva du bør tenke på før graving

Graving kan medføre fare for skade på offentlig og privat eiendom og infrastruktur ettersom det kan ligge vannledninger, kraftledninger og/eller fiberledninger under bakken. Eventuelle høyspentledninger i luften over området kan og medføre en sikkerhetsrisiko. Sprenging og graving utføres derfor iht. norsk lov med tanke på sikkerhet. Husk at Anleggsgartner Sten Johansen AS gjerne stiller på en kostnadsfri besiktigelse.

graving_sprengning

Gratis befaring!

Ring 913 89 287 i dag!