Tjenester

Tjenester

Anleggsgartner Stene Johansen AS tilbyr diverse entreprenørtjenester som:

Vi utfører tekniske og praktiske oppgaver som entreprenør, innen ordets korrekte forstand, og innenfor anleggsgartneryrket. Dette inkluderer grunnarbeid som graving, sprenging, støping og asfaltering. Skal du rydde og klargjøre en byggeplass for bygging, kan vi hjelpe deg med å jevne ut tomten og til og med lage grunnmuren for deg. Vi kjører selvsagt bort fyllmasser, materialer etter riving, samt emballasje og rester av byggevarer som armeringsjern og murstein. Entreprenøren står selv for alle nødvendige og eventuelle anleggsmaskiner og transportkjøretøy.

 

Entreprenør i Akershus

Har du overtatt en gammel tomt i Akershus, Oslo eller Østfold, begynner vi gjerne med å rive det som står der fra før. Byggematerialer fra rivingen kjøres på søppelfyllingen. Dersom det er behov for å få mer byggeareal ut av tomten, vil vi kanskje grave dypere i grunnen, grave bort jordhauger, eller sprenge bort fjell. Deretter må fyllmasser kjøres bort. For å skape et fundament å bygge på eller kjøre på, vil det kanskje bli nødvendig å asfaltere eller støpe et betongdekke. Til sist vil det kanskje være ønskelig å mure en grunnmur, støpe en trapp eller legge ned stein til å gå på eller som støtte for andre konstruksjoner. Vi jobber mest med stein, sand, sement og armering, men om du har andre relaterte oppdrag du skulle hatt en entreprenør til å utføre, kan du høre med oss. Det kan hende vi kan hjelpe deg. Hvordan kan det skade? Husk at vi kan komme på en gratis befaring.

 

Hvorfor engasjere entreprenør?

Skal du sanere og bygge på tomten er det mange oppgaver du kan løse selv. Ved eventuelle forsikringskrav i fremtiden vil du imidlertid stå sterkere om du har leid inn fagfolk til å utføre de mest kritiske oppgavene som potensielt kan medføre store skader dersom de ikke utføres korrekt. Dette er typisk drenering, sprenging, riving av hus samt støping av grunnmur og fundament til større bygg som hus og garasjer. Graving kan sågar by på utfordringer dersom det ligger vannrør eller ledninger hvor du skal grave. Sprenging med dynamitt må etter norsk lov utføres av sertifiserte fagfolk.

Gratis befaring!

Ring 913 89 287 i dag!

entreprenør akershus